Dopravní společnosti

Moduly pro zpracování provozní agendy pravidelné i nepravidelné autobusové dopravy, optimalizace, návrh turnusů, plánování vozidel a řidičů. Příprava dat pro odbavovací zařízení, vyhodnocení a zúčtování dat pro objednatele. Zpracování ekonomiky dopravy, mzdové a personální agendy, PHM a opravárenství.

Městské podniky

Městské podniky zpracovávají stejnou agendu jako běžné dopravní společnosti. Rozdílná je problematika tvorby jízdních řádů, zpracování dat odbavovacích zařízení a zpracování výstupů pro zřizovatele. Plán dopravy umožňuje plánování spolu s pravidelnou i nepravidelnou autobusovou dopravou.

Organizátoři dopravy

Organizátoři dopravy používají naše nástroje pro tvorbu autobusových jízdních řádů s ohledem na přestupy a návaznosti železniční dopravy a s ohledem na integrované systémy regionu. Navržení oběhů využívá optimalizační algoritmy s využitím algoritmů strojového učení a umělé inteligence.

Podnikový informační systém M-line EDISON

Vyvíjíme a poskytujeme software pro organizátory veřejné dopravy, městské dopravní podniky a firmy provozující veřejnou pravidelnou i nepravidelnou dopravu.

  • Software jako služba (SaaS)
  • Rychlá uživatelská podpora
  • Online znalostní databáze a návody
  • Přizpůsobení na míru
  • Pravidelné aktualizace
90

Tržní podíl

5000

Uživatelů

7000

Autobusů

20000

Zaměstnanců

Služby

Nabídka modulů, nástrojů a aplikací z našeho software

Vozidla (pneumatiky, škody, údržba), Zákazníci (dodavatelé a odběratelé), Zaměstnanci (prohlídky a školení).

Autobusová doprava, Dispečink, Jízdní řády (AD, MHD, vlaky), Lístky (ceníky, dotace, přepravní pokladna), MHD.

Fakturace, Mzdy a personalistika (docházka a doplňková evidence), Provozní pokladna, Reporting.

Autoopravna, Sklady (externí zdroje a zpracování PHM, schvalování).

Middleware (nástroj pro online komunikaci se 3. stranami - Helios, Karat, MS Dynamics, SAP aj.).

Organizátoři (stav zastávek), Řidiči (plán dopravy, plán dovolené), Vozidla (škody na vozidle).

Projekty

Významné a aktuální projekty

Neustále pracujeme na vylepšení stávajícího řešení i na vývoji nových řešení pro usnadnění procesů v prostředí veřejné dopravy.